โครงการ/กิจกรรม เด็กพิเศษเรียนร่วม

เด็กพิเศษเรียนร่วม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 19 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 13:28:10
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
เด็กพิเศษเรียนร่วม
หน่วยงาน :
โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
สถานที่ :
ห้องเสริมวิชาการพิเศษเรียนร่วม
ระหว่างวันที่ :
20/07/2020 - 20/07/2020
รายละเอียด :

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของครูอุทัยวรรณ์  วิสาพล

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวอุทัยวรรณ์ วิสาพล

รูปภาพกิจกรรม