โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 19 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 13:29:03
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
หน่วยงาน :
โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
สถานที่ :
บ้านนักเรียนห้อง ป.3/2
ระหว่างวันที่ :
01/06/2020 - 30/06/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวอุไรวรรณ เนื่องชมภู

รูปภาพกิจกรรม