โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 19 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 13:27:07
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
หน่วยงาน :
ชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
สถานที่ :
บ้านนักเรียน
ระหว่างวันที่ :
02/06/2020 - 03/06/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางพัชณี ลาอุ่น

รูปภาพกิจกรรม