โครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นป.1

แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นป.1

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 19 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 13:27:03
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นป.1
หน่วยงาน :
โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
สถานที่ :
ห้อง ป.1/2
ระหว่างวันที่ :
01/07/2020 - 17/07/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางวราภรณ์ ใหม่คำหล้า

รูปภาพกิจกรรม