โครงการ/กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 19 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 13:23:50
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยงาน :
โรงเรียน
สถานที่ :
โรงเรียน
ระหว่างวันที่ :
01/07/2020 - 31/03/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางพิกุล โสภา

รูปภาพกิจกรรม