นายไพโรจน์ กำแพงคำ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 18/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086-19XXXX
 • Facebook :
 • Email : Pairoj2522.gumpaengkam@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2290
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 อยู่เวรรักษาความปลอดภัย นายไพโรจน์ กำแพงคำ 15/01/2023 - 15/01/2023
2 ร่วมงานวันครูประจำปี2566 นายไพโรจน์ กำแพงคำ 16/01/2023 - 16/01/2023
3 ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา นายไพโรจน์ กำแพงคำ 23/01/2023 - 23/01/2023
4 เปิดบ้านวิชาการ นายไพโรจน์ กำแพงคำ 30/01/2023 - 30/01/2023
5 ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์2566 นายไพโรจน์ กำแพงคำ 01/02/2023 - 01/02/2023
6 อบรมศึลธรรมในโรงเรียน นายไพโรจน์ กำแพงคำ 03/02/2023 - 03/02/2023
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ นายไพโรจน์ กำแพงคำ 26/02/2023 - 26/02/2023
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ นายไพโรจน์ กำแพงคำ 27/02/2023 - 28/02/2023
9 สอบปลายภาค นายไพโรจน์ กำแพงคำ 08/03/2023 - 10/03/2023
10 สัมพันธ์ชุมชน นายไพโรจน์ กำแพงคำ 08/03/2023 - 08/04/2023
11 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นายไพโรจน์ กำแพงคำ 10/03/2023 - 10/03/2023
12 ส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรพอเพียง นายไพโรจน์ กำแพงคำ 20/03/2023 - 20/04/2023
13 ัปัจฉิมนักเรียนปีการศึกษา2565 นายไพโรจน์ กำแพงคำ 16/03/2023 - 16/03/2023