นายพรหมจรินทร์ ชั่งทอง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 30/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081-11XXXX
 • Facebook :
 • Email : changthong_p@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 954
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 092923040432923
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 เยี่ยมบ้าน นายพรหมจรินทร์ ชั่งทอง 20/07/2020 - 24/07/2020