นางสาวมุกดา แก้วสม

ครูผู้สอน

 • อายุ 44 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 29/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081046XXXX
 • Facebook : Mukda kaewsom
 • Email : mookaew2522@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1476
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 2 นางสาวมุกดา แก้วสม 01/07/2020 - 31/07/2020