นางสาวราตรี ศรีคูณลา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 02/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089555XXXX
 • Facebook : นางสาวราตรี ศรีคูณลา
 • Email : srikonla2530@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 7112
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 091605040431605
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนการสอน นางสาวราตรี ศรีคูณลา 19/07/2020 - 31/07/2020