นางทัศนีย์ ไชยสาร

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 05/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098748XXXX
 • Facebook : ทัศน์ ทัศนีย์
 • Email : tassaneeassa@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 147
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : B.T.C.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563 นางทัศนีย์ ไชยสาร 01/06/2020 - 30/06/2020
2 SAR นางทัศนีย์ ไชยสาร 16/05/2022 - 28/03/2023