นางสาวอุทัยวรรณ์ วิสาพล

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 14/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081443XXXX
 • Facebook : Uthaiwan Bangngern
 • Email : Uthaiwan2233@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 เด็กพิเศษเรียนร่วม นางสาวอุทัยวรรณ์ วิสาพล 20/07/2020 - 20/07/2020
2 SAR นางสาวอุทัยวรรณ์ วิสาพล -