โครงการ/กิจกรรม ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 5 เดือน พ.ศ.2566 เวลา 08:17:54
ภาคเรียนที่ :
2/2565
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
หน่วยงาน :
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สถานที่ :
ห้องวิทยาศาสตร์ อาคาร77ปี โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ :
23/01/2023 - 23/01/2023
รายละเอียด :

นายไพโรจน์ กำแพงคำ ตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ได้รับคำสั่งรับผิดชอบงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาได้สน้บสนุนอำนวยความสะดวกให้ครู D.A.R.E ด.ต.ชลธิศ ใจเติม  มาอบรมให้ความรู้งานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา วันที่ 23 เดือนมกราคม 2566 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายไพโรจน์ กำแพงคำ

รูปภาพกิจกรรม