โครงการ/กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 2

แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 2

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 19 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 13:28:32
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการจัดประสบการณ์ชั้นอนุบาล 2
หน่วยงาน :
โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สพป.เชียงราย เขต 1
สถานที่ :
โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
ระหว่างวันที่ :
01/07/2020 - 31/07/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวมุกดา แก้วสม

รูปภาพกิจกรรม