โครงการ/กิจกรรม แผนการสอน

แผนการสอน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 19 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 13:27:49
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการสอน
หน่วยงาน :
โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
สถานที่ :
โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
ระหว่างวันที่ :
19/07/2020 - 31/07/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวราตรี ศรีคูณลา

รูปภาพกิจกรรม