โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 19 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 13:27:07
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
หน่วยงาน :
ชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
สถานที่ :
บ้านนักเรียน
ระหว่างวันที่ :
02/06/2020 - 03/06/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางพัชณี ลาอุ่น

รูปภาพกิจกรรม


โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง

200 หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฏร์
ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

053953214

Anubanwiangchiangrung@hotmail.com

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon