โครงการ/กิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563

เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 19 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 13:31:01
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรายรุ้ง
สถานที่ :
บ้านนักเรียนชั้น ป.3/1
ระหว่างวันที่ :
01/06/2020 - 30/06/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางทัศนีย์ ไชยสาร

รูปภาพกิจกรรม