โครงการ/กิจกรรม วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 19 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 13:28:27
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
วันเข้าพรรษา
หน่วยงาน :
โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
สถานที่ :
สำนักสงฆ์หมู่๑๑
ระหว่างวันที่ :
03/07/2020 - 03/07/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวพิมพา วงค์อารีย์

รูปภาพกิจกรรม