โครงการ/กิจกรรม เยี่ยมบ้าน

เยี่ยมบ้าน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 19 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 13:29:26
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
เยี่ยมบ้าน
หน่วยงาน :
โรงเรีนยอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
20/07/2020 - 24/07/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายพรหมจรินทร์ ชั่งทอง

รูปภาพกิจกรรม