โครงการ/กิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน

เยี่ยมบ้านนักเรียน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 19 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 13:26:19
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
เยี่ยมบ้านนักเรียน
หน่วยงาน :
โรงเรียนอนุบาลเวียงเขียงรุ้ง
สถานที่ :
ห้องป.4/2
ระหว่างวันที่ :
01/06/2020 - 05/06/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางบัวผิน สุวรรณธาราเรือง

รูปภาพกิจกรรม