ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง

200 หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฏร์

ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053953214

Anubanwiangchiangrung@hotmail.com

200 หมู่ 11 บ้านเหล่าเจริญราษฏร์

ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00